Czym się zajmujemy

 

Księgowość dla Twojej firmy

 

Biuro Rachunkowe „RACHMISTRZ” to księgowość dla firm z okolic Woźnik, Boronowa, Lublińca, Kalet, biuro rachunkowe oferujące kompleksowe usługi księgowe:

 

 • książka przychodów i rozchodów, ryczałt i karta podatkowa,

 • pełna księgowość - rozliczanie firm o dowolnym profilu działalności i formie prawnej,

 • księgowość fundacji i stowarzyszeń,

 • rejestry VAT,

 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,

 • deklaracje księgowe podatków VAT / PIT,

 • deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS,

 • ewidencje kadrowo - płacowe,

 • zwrot podatku VAT od zakupu materiałów budowlanych (wnioski VZM),

 • analizy biznesowe, korespondencja urzędowa w zakresie księgowości i ZUS [dot. urzędów na terenie Lublińca, Tarnowskich Gór, Częstochowy],

 • usługi niestandardowe dotyczące księgowości i analiz finansowych,

 • reprezentacja klienta przed Urzędami Administracji Publicznej (Urząd Skarbowy, ZUS, inne...)

 • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla potrzeb rozliczeń dotacji unijnych,

 

 

 Dla tych którzy stawiają dopiero pierwsze kroki na rynku.

 

Młodym przedsiębiorcom oferujemy przede wszystkim pomoc w założeniu pierwszej firmy. Chętnie pomożemy w przygotowaniu dokumentów koniecznych do rozpoczęcia działalności oraz doradzimy jak załatwić formalności w urzędach. Dodatkowo możemy zaoferować także pomoc w napisaniu biznesplanu, przygotowaniu wniosków kredytowych czy przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań i analiz.

 

Posiadamy uprawnienie Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

Bezpieczeństwo świadczonych usług zagwarantowane polisą odpowiedzialności cywilnej – polisa PZU S.A. – zakres rozszerzony do kwoty 15 000 euro.

 

Zapraszamy do korzystania z profesjonalnych usług księgowych, których świadczeniem zajmujemy się od 2003 roku.

 

Posiadamy licencję Mistra Finansów

 

Księgowość z Biurem Rachunkowym „RACHMISTRZ” - zasady rozliczeń

 

Ponieważ cena za prowadzenie księgowości zależy od wielu czynników, negocjujemy ją indywidualnie. Stosujemy jednak kilka typowych upustów. Klientom rozpoczynającym z nami współpracę, księgowość za pierwszy miesiąc [nie dotyczy rozliczania czynności początkowych - sprawdzenia danych archiwalnych, zaległych deklaracji podatkowych, itp.] oferujemy za złotówkę. W przypadku polecenia Klienta na księgowość, Rekomendujący otrzymuje miesiąc prowadzenia księgowości za złotówkę [jeśli kwota miesięcznej umowy z nowym Klientem jest mniejsza od kwoty umowy z Rekomendującym, rabat na miesięczną obsługę księgową równy jest kwocie pierwszej faktury dla nowego Klienta]. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami naszego biura rachunkowego w Babienicy. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

 

Poniżej przedstawiamy przykładowe ceny naszych usług:

 

rozliczenie roczne PIT (osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej)

od 25 zł netto

prowadzenie ewidencji ryczałtowej (łącznie z rozliczeniem rocznym oraz ZUS)

od 82 zł netto/miesiąc

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (łącznie z rozliczeniem rocznym oraz ZUS)

od 100 zł netto/miesiąc

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów dla podmiotów VAT czynnych (łącznie z rozliczeniem rocznym oraz ZUS)

od 120 zł netto/miesiąc

kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa (łącznie z rozliczeniem rocznym oraz ZUS)

20 zł netto/za pracownika

księgi rachunkowe (łącznie z rozliczeniem rocznym oraz ZUS - właścicieli)

od 500 zł netto/miesiąc

 

Do powyższych cen należy doliczyć aktualną stawkę podatku VAT - 23%.

 

 

Kadry i płace

 

W ramach obsługi kadrowo-płacowej przejmujemy opiekę nad dokumentacją pracowników od momentu przyjęcia pracownika do pracy aż do jego zwolnienia; sporządzamy listy płac oraz dokonujemy rozliczeń z ZUS i PFRON. Na życzenie naszych klientów opracowujemy zakładowe regulaminy pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych i inne.

 

 • Prowadzenie akt osobowych

 • Obliczanie wynagrodzeń netto z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju dodatków i potrąceń

 • Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy na podatek dochodowy od osób fizycznych

 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie)

 • Przygotowywanie indywidualnych, szczegółowych wyciągów płacowych

 • Przygotowywanie i przekazywanie deklaracji ZUS oraz przelewów składek

 • Przygotowanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego rocznych informacji o dochodach, potrąconych zaliczkach podatkowych i pobranych składkach

 • Przechowywanie dokumentacji płacowej

 • Sporządzanie i dostarczanie list płac zgodnych z wymaganiami Klienta

 • Przekazywanie do ZUS dokumentów dot. zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników

 • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji PFRON

 • Szkolenia i nadzór w zakresie BHP

 

DLACZEGO MY

 

 • DOŚWIADCZENIE - Wieloletnia praktykaw świadczeniu usług księgowo-kadrowych,

 

INDYWIDUALNA OBSŁUGA - Każdy Klient jest indywidualnie obsługiwany przez konkretnego pracownika, który dokładnie zna specyfikę jego firmy,

 

 • GWARANCJA - Współpraca z nami to gwarancja prawidłowości i terminowości rozliczeń,

 

- OSZCZĘDNOŚĆ - Współpraca z nami to duża oszczędność czasu i Państwa pieniędzy